Vol. 1 No. 1 Year 2015

View this email in your browser

EMPOWERING DISABLED PERSONS THROUGH COLLABORATIVE LEARNING

Project funded by 

NOVICE

O projektu

Projekt IDIPOWER prispeva k spreminjanju vloge podpornih storitev, za čim boljše zadovoljevanje potreb in ciljev oseb s posebnimi potrebami z namenom, da bi postale čim bolj neodvisne.
Skozi projekt bomo razvili usklajene metode in orodja, ki bodo temeljila na dobrih praksah podpornih sistemov.
Kooperativno učenje, ki vključuje osebe s posebnimi potrebami, osebje, družine, bo vključeno v sisteme nudenja podpore.  Tudi uporabo IKT  bomo omogočili informacije, učinkovito komunikacijo in sodelovanje vseh vključenih v projektu.

Prvo srečanje vseh partnerjev v Torrelavega, Španija,  26 do 27 februarja 2015
 

Projektni partnerji 

   AMICA

Projekt IDIPOWER se je razvil s sodelovanjem 5 evropskih organizacij, vključenih v razvoj podpornih modelov za osebe s posebnimi potrebami: AMICA, COPAVA (Španija), CERIOEIRAS (Portugalska), HURT (Hrvaška), CUDV DRAGA (Slovenija), ter visoko specializiran tehnološki center IAT (Nemčija).
AMICA je s podporo COPAVA odgovorna za koordinacijo projekta.
AMICA je neprofitna organizacija, ustanovljena 1984 leta, z namenom odkriti zmogljivosti oseb s posebnimi potrebami, njihovimi omejitvami, ter možnostmi podpore, spodbude k čim večji avtonomiji, uživanju osnovnih pravic, državljanske odgovornosti, vključevanja v lokalno skupnost.
Vizija AMICE je podpora osebam s posebnimi potrebami, da bi razvijale osebne projekte in z inovativnimi oblikami sodelovale v lokalnih skupnostih.
Z izkušnjami, pridobljenimi z ostalimi partnerji, smo začeli z analizo različnih podpornih modelov in ugotovili, da je mogoče ustvariti inovativno metodologijo za timsko delo.
Ta metodologija omogoča dvigniti samozavest in promovirati primere dobre prakse, v katerih osebe s posebnimi potrebami razvijajo samostojno življenje, s podporo družin in strokovnjakov (zaposlenih).

.

Projektna srečanja

Ljubljana, Slovenija  26.-27.10. 2015

3. partnersko srečanje se je odvijalo v Ljubljani 26.-27.10.2015. Osrednja tema je bila Oblikovanje izobraževalnih programov.
Gostitelj srečanja je bil CUDV Draga.

Promocijske dejavnosti

In November, IDIPOWER Project is defended through the presentation of a poster in the III state Congress on alterations of behavior. Redesigning support to people. 
(Manresa, Spain).
Project activities were presented during World Occupational therapy day 2015. celebration activities of the Croatian Association of occcupational therapists in Zagreb, Osijek and Mali Lošinj
IDIPOWER project consortium
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.