Vol. 1 No. 1 Godina 2015

View this email in your browser

OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM KROZ SURADNIČKO UČENJE

Projekt financiran od 

NEWSLETTER

O projektu

Projekt IDIPOWER doprinosi reorijentaciji uloge servisa podrške s ciljem ostvarivanja potreba i ciljeva osoba s invaliditetom te postizanja što veće neovisnosti.
Razviti će se usklađene metodologije i alati, temeljeni na najboljoj praksi sustava podrške. Kooperativni pristupi učenju, uključujući osobe s invaliditetom, trenere i obitelji , integrirati će se u sustave podrške i koristiti će se ICT mjere kako bi se potpomogle učinkovite inormacije, komunikacije i suradnja unutar konteksta. 

Konzorcijum partnera na 1. „kick-off“ projektnom susretu u Torrelavegi, Španjolska, 26. veljače 2015. – 27. veljače 2015. 

UVODNIK - Projektni partneri

   AMICA

IDIPOWER projekt nastaje kao rezultat ujedinjenja 5 europskih orgganizacija uključenih u razvoj modela podrške osoba: AMICA  COPAVA (Španjolska), CERCIOEIRAS (Portugal), HURT (Hrvatska) i CUDV DRAGA (Slovenija), kao i Tehnološki centar specijaliziran za učenje i kolaborativne metode u razvoju te aplikaciju ICTS u svrhu facilitacije implementacije, u kojoj također rade osobe s invaliditetom na bazi njihove kvalitete života: IAT (Njemačka).
AMICA je članica odgovorna za koordinaciju projekta  uz potporu COPAVA-e.
AMICA je neproitna organizacija osnovana 1984.godine čija je misija otkrivanje sposobnosti koje se nalaze u svakoj osobi te njihovih ograničenja putem podrške, osnaživanja najveće moguće autonomije, uživanja u osnovnim pravima i građanskim obvezama i participacije u zajednici.
Kao viziju, Amica za cilj ima podršku osoba kako bi razvile svoje projekte unutar zajednice kroz inovativne akcije.
Iz svog iskustva, zajedno s ostalim partnerima, počevši od analize različitih modela u razvoju, moguće je kreirati inovativnu metodologiju za kolaborativan rad.  Ova metodologija će osnažiti i podići svijest i promociju primjera dobre prakse u kojoj osobe s invaliditetom mogu razviti svoj vlastiti životni projekt, uz podršku njihovih obitelji i stručnjaka.


Projektni sastanci

Ljubljana, Slovenia  26. - 27. listopada 2015. godine

3. sastanak partenrskog konzorcija održan je u Ljubljani 26.-27- listopada 2015. godine.  Jedna od ključnih tema sastanka je bio razvoj materijala za Trening poticanja socijalne uključivosti..
Domaćin susreta, CUDV Draga, organizirala je sastanak i posjet njihovoj ustanovi 

Promotivne i diseminacijske aktivnosti

U studenom, IDIPOWER projekt AMICA je predstavilana III. državnom  Kongresu bihevioralnih promjena  putem poster prezentacije - Redizajniranje podrške osoba  (Manresa, Španjolska).
Projektne aktivnosti prezentirane su tijekom Svjetskog dana radne terapije 2015. slavljeničkim aktivnostima Hrvatske udruge radnih terapeuta u Zagrebu, Osijeku i na Malom lošinju, Hrvatska.
IDIPOWER projektni konzorcij
Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stavove autora i Komisija nije odgovorna za bilo kakve informacije sadržane u ovoj publikaciji.